2019-08-19 10:20:15

RASPORED POPRAVNIH ISPITA

Popravni ispit iz matematike odrżat Še se prema slijedeŠem rasporedu:

- 22. 8. 2019. (Ŕetvrtak) u 9.00 sati - pisani dio

- 23. 8. 2019. (petak) u 9.00 sati - usmeni dio


Osnovna ╣kola Sidonije Rubido-Erd÷dy Gornja Rijeka