2019-06-28 09:23:40

Podjela svjedodžbi

Podjela svjedodžbi održati će se 5.7. u 10h.

Polazak autobusa sa stajališta planiran je u 9h.

 


Osnovna škola Sidonije Rubido-Erdödy Gornja Rijeka