2019-06-20 23:42:11

DOPUNSKI RAD Valentina ZidariŠ

Dopunski rad kod uŔiteljice Valentine ZidariŠ odvijat Še se po sljedeŠem rasporedu.

5. razred

7.a razred

7. b razred

Srijeda 26.6. --> 9:30h do 12:00h

╚etvrtak 27.6. --> 9:30h do 13:00h

Petak 28.6  --> 9:30h do 13:00h

Ponedjeljak 01.07.  --> 9:30h do 13:00h

Utorak 02.07.  --> 9:30h do 13:00h

Srijeda 03.07.  --> 9:30h do 12:00h

╚etvrtak 04.07.  --> 9:30h do 12:00h


Osnovna ╣kola Sidonije Rubido-Erd÷dy Gornja Rijeka