2019-05-14 15:05:18

Obavijest o rezultatima natjeèaja za radno mjesto tajnice/ka ¹kole objavljenog 15. travnja 2019.

Obavijest je prilo¾ena u privitku.


Osnovna ¹kola Sidonije Rubido-Erdödy Gornja Rijeka